Blog ini bertujuan memuatkan Sejarah & ICT. Niat cikgu hanyalah untuk membantu semua pelajar cikgu tidak kira di SEDAR atau di luar sana yang ingin mencapai kecemerlangan dlm Sejarah SPM. A+ milik kita jika kita berusaha..

Monday, 3 October 2016

Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Nyatakan matlamat dasar luar negara kita.
5 markah
Isi dan Huraian
2. a   Huraikan faktor-faktor yang menentukan corak dan arah dasar             luar negara.                                                      (20 markah)
b.      Terangkan perkembangan dasar luar negara.    (20 markah)
40 markah
3. Huraikan faedah yang diperoleh Malaysia dengan  menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
15 markah
4. Malaysia adalah salah sebuah negara yang  menganggotai Pertubuhan Komanwel. Terangkan bagaimana Malaysia memainkan peranan dalam memacu perjuangan pertubuhan tersebut.
10 markah
5. Keanggotaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan  telah menjadi pemangkin kepada kejayaan negara .Jelaskan kejayaan tersebut?
10 markah
6. Malaysia terkenal dengan pelbagai idea bagi menjaga keamanan dan kesejahteraan dunia. Apakah cadangan anda untuk mengekalkan keamanan dunia?
10 markah
7. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
8. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah

Sunday, 2 October 2016

Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Prinsip dasar luar Malaysia ialah berbaik-baik dengan semua Negara di dunia. Jelaskan matlamat Malaysia mengamalkan dasar luar tersebut.
5 markah
Isi dan Huraian
2. Sejak mencapai kemerdekaan, dasar luar Malaysia berubah mengikut tuntutan semasa dan perkembangan dunia.
a) Terangkan faktor-faktor yang mencorakkan dasar luar Malaysia.
b) Terangkan hubungan luar Malaysia semasa kepimpinan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj


18 markah
12 markah
3. Terangkan keistimewaan dasar luar Malaysia tersebut :
a) Tahap kedua – Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn
b) Tahap ketiga – Dato Seri Dr Mahathir Mohamad

7 markah
8 markah
4. Apakah yang dapat anda manfaatkan daripada dasar luar Malaysia bagi meningkatkan kecemerlangan diri?
15 markah
5. Dasar luar Negara yang diamalkan sejak tahun 1957 hingga kini berjaya meletakkan Malaysia sebgai sebuah Negara dihormati. Buktikan.
10 markah
6. Untuk terus relevan dengan keperluan Negara, dasar luar Malaysia tidak boleh bersifat statik.
Berikan cadangan anda tentang hala tuju yang sesuai bagi dasar luar Negara pada ketika ini.
10 markah
7. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
8. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah

Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Prinsip dasar luar Malaysia ialah berbaik-baik dengan semua Negara di dunia. Jelaskan matlamat Malaysia mengamalkan dasar luar tersebut.
5 markah
Isi dan Huraian
2. Sejak mencapai kemerdekaan, dasar luar Malaysia berubah mengikut tuntutan semasa dan perkembangan dunia.
a) Terangkan faktor-faktor yang mencorakkan dasar luar Malaysia.
b) Terangkan hubungan luar Malaysia semasa kepimpinan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj


18 markah
12 markah
3. Terangkan keistimewaan dasar luar Malaysia tersebut :
a) Tahap kedua – Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn
b) Tahap ketiga – Dato Seri Dr Mahathir Mohamad

7 markah
8 markah
4. Apakah yang dapat anda manfaatkan daripada dasar luar Malaysia bagi meningkatkan kecemerlangan diri?
15 markah
5. Dasar luar Negara yang diamalkan sejak tahun 1957 hingga kini berjaya meletakkan Malaysia sebgai sebuah Negara dihormati. Buktikan.
10 markah
6. Untuk terus relevan dengan keperluan Negara, dasar luar Malaysia tidak boleh bersifat statik.
Berikan cadangan anda tentang hala tuju yang sesuai bagi dasar luar Negara pada ketika ini.
10 markah
7. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
8. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah

Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Matlamat dasar luar Malaysia
5 markah
Isi dan Huraian
2. Perkembangan dasar luar Malaysia terbahagi kepada tiga tahap :
a) Tahap Pertama
b) Tahap Kedua
c) Tahap Ketiga

15 markah
10 markah
15 markah
3. Maksud cabaran masa depan Malaysia
15 markah
4. Manfaat pembangunan cabaran masa depan dalam meningkatkan kegemilangan dan kecemerlangan Negara.
10 markah
5. Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia setelah berjaya menghadapi cabaran masa depan.
10 markah
6. Cabaran Negara dalam era globalisasi dunia hari ini dan langkah-langkah untuk mengatasinya.
10 markah
7. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
8. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah

Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia selepas merdeka hingga kini.
5 markah
Isi dan Huraian
2. Kepentingan penggubalan dasar luar Malaysia.
10 markah
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia.
25 markah
4. Perkembangan dasar luar Malaysia tahap pertama hingga tahap ketiga.
20 markah
5. Manfaat terhadap Malaysia melalui hubungan baik dengan Negara luar.
10 markah
6. Peranan Malaysia dalam mengukuhkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.
10 markah
7. Kebaikan Malaysia dalam mengamalkan dasar berkecuali dalam konteks hubungan antarabangsa.
10 markah
8. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
9. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah

Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia selepas merdeka hingga kini.
5 markah
Isi dan Huraian
2. Kepentingan penggubalan dasar luar Malaysia.
10 markah
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia.
25 markah
4. Perkembangan dasar luar Malaysia tahap pertama hingga tahap ketiga.
20 markah
5. Manfaat terhadap Malaysia melalui hubungan baik dengan Negara luar.
10 markah
6. Peranan Malaysia dalam mengukuhkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.
10 markah
7. Kebaikan Malaysia dalam mengamalkan dasar berkecuali dalam konteks hubungan antarabangsa.
10 markah
8. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
9. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah
Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia selepas merdeka hingga kini.
5 markah
Isi dan Huraian
2. Kepentingan penggubalan dasar luar Malaysia.
10 markah
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia.
25 markah
4. Perkembangan dasar luar Malaysia tahap pertama hingga tahap ketiga.
20 markah
5. Manfaat terhadap Malaysia melalui hubungan baik dengan Negara luar.
10 markah
6. Peranan Malaysia dalam mengukuhkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.
10 markah
7. Kebaikan Malaysia dalam mengamalkan dasar berkecuali dalam konteks hubungan antarabangsa.
10 markah
8. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
9. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah

There was an error in this gadget

Islamic Clock